>news

مراسم آنلاین شب هفت مرحوم دکتر علیرضا امینی صابر

انالله و اناالیه راجعون مراسم شب هفت مرحوم دکتر علیرضا امینی صابر به صورت آنلاین از طریق لینک زیر از ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۰ روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌گردد. مراسم برگزار گردید.